سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحیده بله داری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
بهرام وزیری فراهانی – دتکری تخصصی معماری
سحر طوفان – دکتری معماری

چکیده:

امروزه بیشترین مشکلات زیست محیطی کشور ما به دلیل استفاده بی رویه از انرژیهای فسیلی می باشد. توسعه بی رویه و نامحدود شهرها به صورت افقی و عمودی، تولید بی سابقه ی مواد زاید، پدیدار شدن تاثیرات گلخانه ای و جزایر حرارتی، افزایش دمای کرهزمین، تغییرات آب وهوایی و بالا آمدن سطح دریاها، تنها بخشی از نتایج عمومی این مشکلات است. کیفیت زندگی در کانونهای متمرکز شهری، فوق العاده پایین آمده است؛ به طوری که شرایط حاصل، نه تنها زندگی انسان، بلکه حیات کلیه موجودات زنده را نیز تهدید می کند. مسلم است که ادامه حرکت در مسیر حاضر، به شکستهای عظیم در ساختار اجتماعی، کالبدی و بیولوژیک منجرخواهد شد. این در حالیست که ایران با داشتن حدود 1%از جمعیت جهان حدود 9% از فرآورده های نفتی دنیا را مصرف می کند..با توجه به رشد مصرف داخلی انرژی مطالعات نشان می دهدکه در صورت ادامه این روند تا سال 1397 ایران به یک کشور وارد کننده فرآورده های نفتی تبدیل می شود. با توجه به محدودیت های منابع انرژی های فسیلی و بحرانهای زیست محیطیبایستی معماران به طراحی اقلیمی ساختمان در جهت خود کفاسازی مکانهای زیستی در تامین انرژی گرمایشی و سرمایشی مورد نیاز خود توجه بیشتری به عمل آورند . در این تحقیق سعی گردیده است تا ویژگیهای اقلیم سرد و کوهستانی بررسی وراهکارهایی را برای معماری همساز با این اقلیم عنوان شود، تا بدین طریق به ارتباط معماری پایدار در جهت استفاده بهینه از انرژی و پایداری محیط اشاره شود چرا که ساختمان هایی که بر طبق اصول معماری پایدار طراحی و ساخته شوند ضرورت گرمایش و سرمایش مکانیکی را به حداقل کاهش می دهند و در عوض از انرژی طبیعی موجود در اطراف ساختمان استفاده می کنند