سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بختیار صادقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان – گروه مهندسی کامپیوتر
حسین محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان – دانشکده کامپیوتر

چکیده:

با استفاده از روش تونل ، یکی از مکانیزم های اصلی روش مسیر یابی مجدد سریع ، سعی در معرفی مسیر جایگزین برای لینک از دست رفته مسیر یاب با پوشش بالا و انجام کمترین محاسبات به عنوان راهکاری جدید می باشد. روش انتخاب سریع تونل بر مبنای تونل با کاهش بیشتر محاسبات و هبود عملکرد به پوشش بالاتر و سرعت بیشتر در بازسازی تک لینک خراب می پردارد. با کاهش محاسبات در روش جدید ، توسعه ای ر طراحی الگوریتم انجام شده است ، ازمایشات انجام شده در محیط شبیه سازی شده بر روی گراف های مختلف به عنوان شبکه باری مواجه با خرابی تک لینک و گره ، در مقایسه با روش تونل و روش انتخاب سریع تونل ، دال بر موفقیت امیز بودن آن دارد. معیار استفاده شده برای ارزیابی ، میانین نرخ بتزسازی و سرعت اجرای الگوریتم است. نو آوری این پژوهش طراحی جدید با الگوریتم انتخاب سریع تونل بر مبنای روش تونل معمولی است. از دست اورد های آن پوشش 100 درصدی برای بازسازی بر اساس طراحی انجام شده ف سرعت بالاتر و نیز تضمین یافتن کوتاهترین مسیر به عنوان جایگزین است که می تواند در طراحی پروتکل های مسیریابی برای هدایت سریعتر و نیز کاهش از دست دادن داده ها استفاده شود.