سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلی محمد خانلی – دانشگاه تبریز – گروه علوم کامپیوتر
مطهره احمدی – دانشگاه تبریز – گروه علوم کامپیوتر

چکیده:

در سالهای اخیر سیستمهای محاسباتی گرید به عنوان یک راه حل برای رسیدن به سیستمهای توزیع شده پدید آمده است. سیستمهای گرید مجموعه ای است از منابع محاسباتی و کاربران که در ساسر جهان پراکنده شده اند. این سیستمها با سرعت روز افزونی پیشرفت می کنند و گسترده تر می شوند. گسترش گریدو افزایش تعداد منابع در دسترس و افزایش تعداد درخواست های کاربران برای انجام کارهای محاسباتیشان با کمترین هزینه و در کمترین زمان ممکن مسئله ی تخصیص منابع و زمانبندی آنها را به یک چالش در این سیستمها مبدل ساخته است . از طرفی ممکن است برخی از درخواست های کاربران دارای ضرب العجل باشند که این موضوع مشکل زمانبندی را بحرانی تر می کند. ما در این مقاله برای اولین بار با استفاده از یک سری منابع رزرو روشی برای زمانبندی کارها پیشنهاد نموده ایم که علاوه بر در نظر گرفتن کمینه نمودن زمان و هزینه ، ضری العجل کارها را نیز در نظر می گیرد. ارزیابی کارایی با استفاده از نرم افزار مطلب صورت گرفته و با روش mincttمقایسه شده است. ما نشان دادیم که علاوه بر بهبود کارایی برای کارهایی که ضرب العجل دارند دپیچیدگی زمانی کمتری نیز حاصل می شود.