سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کارگاه ملی رایانش ابری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پریناز اسکندریان میاندوآب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه مهندسی کامپیوتر، زنجان، ایران
جابر کریم پور – دانشگاه تبریز،گروه علوم کامپیوتر

چکیده:

محیطهای رایانش ابری مجازی برای کاربردهای علمی بسیار مفید می باشد. مطالعات اخیر نشان دادهاند که مجازیسازی تاثیر زیادی بر کارایی کاربردهای علمی گذاشته است. در این مقاله امکانات خوشهبندی از جمله ویژگیهای HA و DRS جهت افزایش کارایی محیط مجازی شبکه SAN در پلتفرم Vmware ESX بررسی خواهد شد. با فعال نمودن HA بر روی شبکه ، از قابلیت تحملخطا بهره مند می شویم که درصورت دچار مشکل شدن سرورهای فیزیکی، با توجه به این که ماشین مجازی دوم بر روی سرور دیگر درحال run شدن می باشد، هیچ Time Down وجود نخواهد داشت. با استفاده از این راهکار که برخلاف راهکار سختافزاری بسیار کم هزینه بوده و پیچیدگیهای آن را ندارد، میتوان مشکلات سختافزاری سرورهای فیزیکی را مدیریت کرد. یکی از این قابلیتهایی که محیط کلاستر شده به محیطهای کاری ارائه مینماید، قابلیت DRS میباشد که امکان توزیع بار و ماشینهای مجازی روشن را بر روی سرویسدهندگان به جهت یکسانسازی میزان بار ایجاد مینماید.این قابلیت در چندین زمان متناسب با نحوه تنظیم آن میتواند بر عملکرد و بازدهی کلی سیستمها تاثیرگذار باشد. در این مقاله یک راهکار جهت افزایش کارایی شبکههای مجازی ابری با استفاده از ویژگیهای خوشهبندی ارائه و توسط هایپروایزور 4.1 Vmware ESX طراحی و پیاده سازی خواهد شد