سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهروز برابری – کارشناس الکترونیک هواپیمایی – شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور- اداره ک

چکیده:

حمل و نقل هوایی یکی از صنایعی است که با تولید سالانه ۶۴۰ میلیون تنCO 2بطور مستقیم در آلودگی هوا نقش دارد و با روند روبه رشد تقاضا برای مسافرات های هوایی نقش آن در آلودگی هوا بیشتر نیز خواهد شد. هدف این مقاله بررسی این صنعت برای ارائه راه کار هایی است که با بهبود راندمان عملیات پروازی منجر به کاهش مصرف سوخت های فسیلی شده و باعث کاهش روند آلودگی هوای کشور می شوند. از این رو نخستبه بررسی آلاینده های تولید شده توسط هواپیما می پردازیم و سپس عوامل دخیل درمصرف سوخت را در سه حوزه ۱- عملیات پیش از پرواز ۲- عملیات پرواز ۳- عملیات پس از پرواز (تعمیر و نگهداری) برای شناسایی روش های ممکن در کاهش مصرف سوخت؛ بررسی می کنیم. تعیین مرکز ثقل هواپیما در عملیاتWeight Balanceاستفاده از منبع برق زمینیGPU)بجایAPU از جمله روش های ارائه شده در قسمت عملیات غیرپروازی است. در قسمت عملیات پروازی تکنیک هایی چونRNAV و RVSM و سرویس Radar Vectoring بررسی خواهد شد. در اجرای تحقیق از اطلاعات ارائه شده توسط واحد های عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه های کشور ، مرکز کنترل فضای کشور، نکات ارائه شده در همایش ملی مدیریت سوخت هوانوردی، همایش هایCNS/ATM و مقالات معتبر بین المللی استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان خواهد داد که با اجرایی شدن راهکار های ارائه شده، می توان تا ۱۰ درصد در مصرف سوخت صرفه جویی کرد که با توجه به مصرف سالیانه نزدیک به ۱ میلیارد لیتر ، از انتشار ۲۵۲ هزار تنCO2جلوگیری شده و ۴۴ میلیارد تومان صرفه جویی اقتصادی به همراه خواهد داشت. رایت پث