سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

شبنم آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان
هادی خسروی فارسانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
محمدرضا خیام باشی – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه با رشد روزافزون دادهها و اطلاعات در وب نیازمند موتورهای جستجویی هستیم که کاربران را در زمان اندک به نتیجه موردنظر میرساند. موتورهای جستجو همچون گوگل، کلمات کلیدی کاربر را دریافت میکنند و از الگوریتمهای رتبهبندی که از اجزای اصلی یک موتور جستجو محسوب میشوند برای مرتبسازی اسناد بازیابی شده استفاده میکنند. با ظهور وب معنایی و تولید دادههایی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماشین قابل پردازش میباشد نیاز به الگوریتمهای رتبهبندی متناسب با این فنآوری بیش از پیش ضروری به نظر میرسد. از آنجا که دیبیپدیا به عنوان هسته مرکزی برای دادههای وب معنایی محسوب میشود و اتصال اطلاعات ساختیافته جهانی و دانش موجود در آن برای پاسخ به پرس و جوی معنایی غنی یکی از چالشهای علم کامپیوتر میباشد به دنبال ارائه راهحلی جدید برای رتبهبندی موجودیتها در دیبیپدیا میباشیم و برای رسیدن به این هدف تغییراتی در فرمول Pagerank ایجاد شده است و موجودیتها در مجموعه داده دیبیپدیا با فرمول جدید رتبهبندی شدهاند و ارزیابیها نشاندهنده تغییر رتبهبندی به نفع آنهایی است که موجودیتهای با اعتبار بالاتر به آنها لینک دادهاند. انتظار میرود که این نوع رتبهبندی به جستجوی موردنظر کاربر نزدیکتر بوده و روش پیشنهادی نسبت به روش Pagerank دقت بالاتری داشته باشد