سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین محمدپورزرندی – دکتری مدیریت مالی و معاون مالی و اداری شهرداری تهران
سیدمناف هاشمی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
حبیب اله طاهرخانی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

شهرداری تهران برای مواجهه با مسائل و مشکلات انباشته شده در طول دهه گذشته همچنین تحقق چشم انداز طرح توسعه شهری نیازمند اعتبارات گسترده ای است برای تامین این منابع راهکاری جز استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بازارهای مالی و سرمایه داخلی خارجی و بین المللی نیست دسترسی به این بازار ها که می تواند منابع مالی کافی و ارزان در اختیار اهدافمدیریت شهری قرا ردهد نیازمند فراهم کردن زمینه ها و بسترهای لازم است یکی از مهمترین پیش زمینه ها برای ورودبه این بازار ها که درجلسات جذب سرمایه گذاران و حتی مذاکرات با نهادهای بین المللی چون بانک جهانی مورد تاکید قرا ر می گرفت لزوم استانداردسازی نظامات مالی و اخذ رتبه بندی اعتباری از موسسات معتبر بین المللیبود رتبه بندی اعتباری نظر رسمی، بی طرفانه ای است که توسط موسسات رتبه سنجی درباره اعتبار دولتهای محلی و ملی نهادها و بنگاههای اقتصادی انجام می شود.