سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد پیرمحمدی علیشاه – استادیار پترولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

مجموعه آتشفشانی سهنددراستان اذربایجان شرقی و زون البرز غربی اذربایجان واقع شده و حاوی حجم وسیعی ازموادآذراواری و مقادیری گدازه می باشد برطبق شواهد صحرایی این مجموعه دریک محیط قاره ای با دریاچه های محلی کم عمق و آرام تشکیل شده و براساس رده بندی ژنتیکی نهشته های آذراواری آن درگروه جریانهای آذراواری پامیس دار و قطعه دار وتوفهای حاصل ازجریان خاکستر نهشته های اذرآواری خیزابی قاعده ای و نهشته های اذراواری ریزشی فراتوماگماتیک قرارمیگیرند براین اساس مجموعه آتشفشانی سهند حاصل فورانهای مکرر انفجاری است که گاهی با دخالت آب همراه بوده است.