سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نصراله عباسی – دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی
سعید معدنی پور – دانشجوی دکتری تکتونیک

چکیده:

برش چینه شناسی مورد مطالعه ازگروه شمشک درشمال بلده شامل توالی ماسه سنگ سیلت – سنگ شیل کنگلومرا و لایه های زغال به ضخامت 1655 متر و به سن اواخر لیاس تا اوایل دوگر است درپنج افق از این توالی درحدود 160 اثرفسیل ردپای دایناسورها کشف شد ردپاها بصورت اثر سه انگشتی هستند که بیشتر بصورت فرورفته درسطح بالایی رسوبات برجای مانده اند برپایه اندازه و شکل این ردپاها به سه دسته ردپای دایناسورهای کوچک به طول حدود 6 سانتیمتر ردپای دایناسورهای متوسط به طول بین حدود 11 تا 15 سانتیمتر و ردپاهای دایناسورهای بزرگ بطول برابر 16تا20 سانتیمتر قابل تقسیم بندی هستند که فراوانی ردپاهای متوسط بیشتر است همه این ردپاها مربوط به دایناسورهای دوپای تروپود هستند و با توجه به میانگین نسبت طول گام به طول ردپا زاویه گام و زاویه بین انگشتان ردپاهای متوسط به ردپای دایناسورهای کولوروساروس Coelurosaurs) نزدیک است یکی از افق ها دارای اثرحرکت 16دایناسور کولوروساروس است و به نظر می رسد دراین افق دایناسورها رفتارهای مختلف داشته اند.