سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان جعفری – گروه هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیدعبدالرضا افتخاری – گروه معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

گامهای اصلی پردازشی در برخی سیستمهای بینایی کامپیوتری هوشمند را می توان تشخیص و شناسایی اهداف ردیابی انالیز رفتارها و بازیابی اطلاعات عنوان نمود دراین سیستم ها خروجی هر مرحله به مرحله ی بالاتر برای انالیز بیشتر انتقال داده می شود دراین مقاله تمرکز ما روی یکی از وظایف از سطوح میانی خواهد بود بهعبارتی ردیابی اهداف د ر یک صحنه چرا که برای بیشتر وظایف سطح بالا یک لازمه است به عنوان نمونه ردیابی چندین هدف اساس هر سیستم نظارتی ویدیویی را تشکیل میدهد ردیابی نیاز دارد توالی ویدیویی را در جهت استنتاج موقعیت هر هدف در هر فریم و تطبیق اهداف در فریمهای متوالی و بطور کلی در سرتاسر زمان و در صورت وجود چندین دوربین در دیدهای مختلف انالیز کند.