سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهروز اکبری – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مرکز تحقیقات ازمایشگاهی غذا و دارو ته
سیداحمدی حیدریه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
لیلا حاجی آقابابایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
حسین رستم زاده – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

چکیده:

کربامازپین یک داروی ضد تشنج می باشد که بطور گسترده برای درمان صرع که دومین بیماری مهم سیستم عصب مرکزی بعد از سکته می باشد به کار می رود تکنیک پلیمر قالب مولکولی MIP به عنوان یک تکنیک جدید برای ایجاد سایتهای شناسایی در ماتریسهای پلیمری پیوند عرضی داده شده می باشد اخیرا از روش MIP برای استخراج فاز جامد بعضی نمونه های بیولوژیک استفاده می شود جاذبهای استخراج فاز جامد SPE قدیمی علیرغم خصوصیات جذب آنها انالیتها را با برهم کنش های قطبی یا هیدروفوبیک غیرانتخابی نگه میدارند که باعث جداسازی همزمان گونه های مزاحم بصورت جزئی هم می شود هدف ازاین پژوهش ساخت ذرات پلیمر قالب مولکولی بهینه برای کربامازپین می باشد از این پلیمر برای استخراج کربامازپین از نمونه های بیولوژیک استفاده می شود. این نانوذرات پلیمری به روش پلیمریزاسیون رسوبی برای تهیه پلیمر قالب مولکولی غیرکووالان سنتز شده است کهدر آن متاکریلیک اسید به عنوان منومر عاملی اتیلن گلیکول دی متاکریلات به عنوان پیوند دهنده عرضی و کربامازپین به عنوان مولکول هدف و ازوبیس ایزوبوتیرونیتریل به عنوان اغاز گر استفاده شده است.