سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین رزمی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز – صنایع الکترونیک
آیدا معینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
اصغر ابراهیمی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

حرکت ماهواره ها بسته به کاربرد آنها در مدارهای مختلف وبا معادله دینامیکی متفاوت صورت می پذیرد.ماهواره ها دارای حرکت های مانور ی مختلف مانند سرعت ثابتCV)شتاب ثابتCA) و چرخش ثابتCT) هستندواین قابلیت را دارند که بین مدل های مختلف سوئچ کنند.برخی مانور ها (مانندCT به صورت غیر خطی هستند و رد گیری آنها همواره با مشکلات زیادی مواجه است. در این مقاله به بازسازی خط سیر یک ماهواره در یک مدار دایرویLEOبا مانور ۳۶۰ درجهCT میپردازیم.سپس با الگوریتم های مدل های متعامل چندگانهIMM) فیلترکالمنKF) ونوع خاصی از فیلترباضرائب ثابت(α-β-γ آن را ردیابی و میزان خطا و دقت آن را مقایسه و بررسی می کنیم