سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد فیاض – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:

موقعیت جغرافیایی دشت سیستان بهدلیل همجواری با افغانستان و قرار داشتن تالابهای سه گانه پوزک، سابوری و هیرمنددراین منطقه اهمیت خاصی دارد در ایام بادهای موسمی کلیه فعالیتها تحتتاثیر آن قرار می گیرد خسارات ناشی از طوفان خطوط ارتباطی، نهرهای ابرسانی، منازل مسکونی، سلامت، بهداشت عمومی وناوگان هوایی را دچار اسیب جدی می کند علاوه بر آن بخش قابل توجهی از امکانات و فرصتهای انسانی درجهت کنترل ومهار آن صرف می شود با استفاده از داده های دورسنجی براساس نمود تفاوتهای ناشی از بازتاب طیفی پدیده های زمینی برروی تصاویر دامنه اثر فرسایش بادی و جریانهای جوی موثر بر آن ازتصاویر ی که در مقیاس وسیع مسیر جریانات را نشان میدهد مورد بررسی قرار گرفته است نتایج این بررسی دامنه بروز طوفانهای گردوخاک و قلمرو تاثیر گذاری منطقه ای و فرامنطقه ای آن را مشخص نموده است.