سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا صوفی نژادمقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات سیستم
حمید دهقانی – عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

یکی ازمشکلاتی کهدرهنگام ردیابی چندهدفه مشاهده می شود به وجود آمدن همپوشانی با اهداف موجود درصحنه یا با اهداف موجود درپس زمینه می باشد دراین مقاله سعی شده است با بکارگیری فیلتر کالمن دریک الگوریتم خاص مساله همپوشانی اهداف حل شود بازده کارایی فیلترکالمن دردنبال کردن هدف ثابت شده است ولی درهنگام همپوشانی که معادلات بصورت غیرخطی درمی آیند این فیلتر عملکرد خوبی از خود نشان نمی دهد دراین مقاله با بهره گیری از فیلترکالمن درالگوریتمی متفاوت و استفاده از هیستوگرام رنگی وزن دار اهداف سعی شده است که این مشکل فیلتر کالمن کلاسیک حل شود.