سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدصادق عربزادگان – مربی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

رشد رویشی و غلظت عناصر لیموشیرین روی پایه های مختلف شامل لیموشیرین ، بکرایی ، ولکامریانا، پرتقال محلی، لیمواب، گریپ فروت، نارنگی کارا، نارنگی کلمانتین و لیمو لیسبوندر گلدانهای حاوی خاک جنوب کشور آهکی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان رشد پیوندک بسته به نوع پایه متفاوت بود میزان کلروفیل برگ تحت تاثیر نوع پایه اختلاف معنی دار داشت همچنین از نظر غلظت عناصر کم مصرف و پرمصرف برگ، بسته به نوع پایه اختلاف معنی داری مشاهده شد.