سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم روزبهی – یزد بلوار دانشجو دانشگاه پیام نور گروه فیزیک

چکیده:

ساخت نانونوارهای Zno بوسیله فرایندرشد VS بخار – جامد برروی زیرلایه سیلیکان تک کریستال Si 100 با لایه اپی و بدون لایه اپی بررسی گردید. بهمنظور تعیین قطر و طول نانو نوارهای رشد داده شده از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM استفاده شد.