سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالقاسم نورمحمدی – گروه ساخت قطعات، پژوهشگاه مواد و انرژی
محمدعلی بهره ور – گروه ساخت قطعات، پژوهشگاه مواد و انرژی
کامران احمدی – گروه شناخت مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

درتحقیق حاضر ما نانو لوله های تیتانات زیر کونات سرب ( PZT) را به روش سنتز درون قالب تولید کرده ایم. غشاهایی از جنس الومینای آنودیک (A.A) متخلخل تهیه شده و به عنوان قالب مورد استفاده قرار گرفتند. قالبهای تهیه شده سپس با سل پایدار شده PZTپر شده خشک و پخت گردیند. بررسیهای میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز اشعه ایکس میکروسکوپ الکترونی (EDX) نشان دادند که نانولوله های دارای ترکیب PZT و با ابعاد نسبتا یکنواخت می توانند بطور موثر درون قالبهای A.A. رشد کنند. بررسیهای پراش اشعه ایکس (XRD ) نیز حکایت از آن داشت که نانو لوله های تولید شده دارای ساختار فازی فروالکتریک پروسکایت می باشند.