سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

غلامرضا لطیفی –
محمد کاظم زاده قاضی جهانی –

چکیده:

در راستای سوق کلیه خدمات به سمت الکترونیکی و نیازهای نظام مدیریتی و برقراری امنیت ،عدالت اجتماعی و شهر هوشمند و وجود معضلاتی چون سوء استفاده از مدارک، مفقود شدن و سرقتمدارک ، فسادهای اداری، عدم دسترسی به مدارک موجود در ادارات به لحاظ بعد مسافت ، حجمبالای فعالیت ادارات، زمان های تعطیلی رسمی و زمان های خارج از فعالیت ادارات، بالا بودن زمانپاسخ گویی به ارباب رجوع ، حجیم شدن بایگانی اداراتی چون ثبت و اسناد، شهرداری ، دارائی ،سازمان نظام مهندسی ساختمان ، مسکن و شهرسازی ، دفترخانه ها و … و عدم دسترسی سریع ودقیق به کلیه اسناد و مرتبط بودن خدمات این ادارات با هم و دیگر نهادها و مشکلات مختلف از جملهآلودگی هوا ، ترافیک و نارضایتی شهروندان در زمانی که همه فعالیت ها به سوی الکترونیکی شدنحرکت می کنند می طلبد که یک سیستم هماهنگ ، دقیق ، در دسترس و کارآمدی مهیا گردد تا ازاین آشفتگی موجود در بازار مسکن جلوگیری بعمل آید .کاستن از مشکلات زندگی شهرنشینی از حیث اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیت و بهداشتدر کنار بالا رفتن سطح توقع شهروندان از مدیران شهری در بعد خدمات رسانی و همچنین ایجادفرصتهای برابر و توجه کامل به عدالت اجتماعی اسلامی ، جلب مشارکت مردمی و انجام امور مردم دراسرع وقت ، جز با تقویت و توانمند ساختن مدیریت شهری و دولت مبتنی بر فناوری اطلاعات وارتباطات، میسر نخواهد بود و مدیریت شهری بدون استفاده از ابزار و فناوری های روز دنیا و در راسهمه آنها فناوری اطلاعات هرگز به مدیریت واحد شهری سر آمد نخواهد رسید.در حوزه مدیریتشهرهای بزرگ جهان،توسعه فناوریهای اطلاعات و ارتباطات باعث ایجاد تحولات اساسی درهوشمندسازی نظامهای اداره و کنترل امور شهری شده است.در این مقاله ارائه راه اندازی طرح کارت مالک برای اولین بار در کشور پیشنهاد و به آن پرداخته شده است .