سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدمهدی هادی زاده – مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران
حسین ربیعیان – رئیس امور پژوهش و توسعه منابع انسانی
محمدرضا گلی – کارشناس امور پژوهش و توسعه منابع انسانی

چکیده:

امروزه نیروی انسانی به منزله یک منبع استراتژیک طراح و مجری نظامهای سازمانی از اهمیت و جایگاهی والاتر از گذشته برخوردار است بطوریکه در تفکر سازمانی پیشرفته از انسان به عنوان مهمترین منبع و دارایی هر سازمان یاد می شود حال این اهمیت درمورد افراد خاص که ایثار و تعهد خود را به اثبات رسانده اند دو چندان می گردد از آنجاییکه ایثارگران از جایگاهی ویژه در شرکت ملی گاز ایران برخوردارند نوع خدمات و انتظارات این قشر متفاوت از سایرین مورد توجه قرار دارد برهمین اساس سعی شد تا با شناخت و درک این گروه و نیازهای ایشان در ارائه خدمات بهتر از یک سو و نیز جلب رضایت ایشان از سویی دیگر تلاش گردد خدمات ارائه شده به ایثارگران به دو دسته عمومی و ویژه برای 9 گروه ایثارگری دسته بندی شد و با طراحی پرسشنامه های خاص برای گروه سطح رضایت ایشان مشخص گردید و راهکارهای افزایش رضایت برای هرگروه ارائه شد.