سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس اکبر پور نیک قلب – استاد یار دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
شهریار طاووسی تفرشی – استاد یار دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
یاسر مظفری جویباری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

رکوردهای حاصل از زلزله های حوزه نزدیک به جهت نزدیکی فاصله محل منبع انتشار موج دارای خواص ویژه ای می باشند که رفتارآنها رااز سایر رکوردها متفاوت می سازد زلزله های حوزه نزدیک دارای شتاب بالاتر و محتوای فرکانسی محدودتری درفرکانس های بالا نسبت به حوزه دور میباشند نگاشت این زلزله ها خصوصا زمانی که تحت انتشار گسلش قرار می گیرند دارای پالس های پریود بلند با دامنه بزرگ می باشند که اغلب در ابتدای رکورد زلزله دیده می شود اثر جهت انتشار گسلش زمانی اتفاق می افتد که بردار انتشار جبهه گسیختگی به سمت سایت مورد نظر بوده و سرعت گسیختگی تقریبا با سرعت موج برسی باشد دراین تحقیق اثر زلزله های حوزه نزدیک روی مهاربندهای خار ج از مرکز با پیوندهای افقی و قائم بررسی شدها ند. مهاربندهای خارج از مرکز با توجه به نحوه قرار گیری تیر پیوندبه دو دسته کلی مهاربندهای با پیوندهای افقی و قائم تقسیم می شوند استفاده از پیوندهای قائم درمهاربندهای خارج از مرکز از چرخش تیر اصلی جلوگیری کرده و خرابی سازه را کاهش میدهد.