سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعباس حسینی پور – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش برق
حسین نظام آبادی –
سعید سریزدی –

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید رنگ آمیزی تصاویر خاکستری ارائه شده است. این روش در دو مرحله، با استفاده از تجزیه درخت چهارتایی تصویر، و ترکیب وزن دار رنگهای مرجع بر اساس میزان فاصله، تصویر را رنگ آمیزی میکند. در این روش ابتدا تصویر با استفاده از تجزیه درخت چهارتایی، به نواحی همگن و غیر همگن تجزیه شده سپس در مرحله اول نواحی همگن و در مرحله دوم نواحی غیر همگن و نواحی مجاور لبهها رنگ آمیزی میشود. تجزیه تصویر به نواحی همگن و غیر همگن و رنگ آمیزی آنها در دو مرحله مجزا، سرعت انتشار رنگ را بالا برده و همچنین میزان رنگ مرجع مورد نیاز که توسط کاربر در نواحی مختلف تصویر اشاره میشود را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد. نتایج بدست آمده از آزمایشها، قابلیت روش پیشنهادی را از جنبه هزینه محاسباتی و کیفیت تصویر نسبت به روشهای مورد مقایسه نشان میدهد