سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابراهیم شیخ –

چکیده:

اگرچه هنگامی که نخستین صاحبنظران مدیریتی اصول مدیریت راتشریح می کردند هدایت و رهبری را بعنوان یکیاز پایه های کوشش های مدیریتی قلمدادمی کردند اما گذشت زمان سبب شد تا این اصل اهمیت و جایگاهی ویژه در اداره امور سازمان ها پیدا کند تحقیقات رهبری سازمانی به سرعت رشد کرده و در دانشگاهها اموزش رهبری تبدیل به یکی از درسهای عمده دانشجویان رشته های سازمان و مدیریت شده است شعار کمتر مدیریت کنید و بیشتر رهبری هم اکنون طرفداران زیادی پیدا کرده تحقیقات نشان داده است که اعمال سبکهاو شیوه های رهبری در سازمان ها اثربخشی بوده و تا حدود قابل توجهی توانسته است سازمان ها را به اهدافشان نزدیک کند شاید اصلی ترین تفاوت میان دنیای گذشته و جهان امروز سرعت گونه گونی و تحول باشد ثبات گذشته جای خود را به تغییرات سرسام اور امروزین داده است این استعاره کهدر جهان اکنون تنها چیزی که تغییر نمی کند خود تغییر است سخن متفکرانه ایی است و مجال اندیشه را پیرامون تغییر برای ما می گشاد . سازمان ها نهادهایی هستند که بیشترین تاثیر را از تغییر در محیط می بینند و لاجرم ناچارند تا حداقل به همان سرعتی که محیطشان تغییر می کند خود را متحول ساخته و پذیرای نقشهای نو به نو و جدیدباشند. دراین مقاله نگارنده تلاش می کند ضمن تشریح رهبری اثر بخش تحول مشارکت جویی رهبران تحتول را بعنوان یکی از کلیدی ترین عوامل موفقیت برنامه های تحولی معرفی کند و اسیبهایی را که سایر رویکردهای رهبری تحول مانندرویکرد اتوکراتیک داردرا تبیین نماید.