سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین شاهین زاده – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
سارا باقرنصرابادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

چکیده:

سیاستهای امنیتی در سطوح مدیریتی بیشتر راجع به گستره هدفهای امنیتی مسئولیت ها منابع، سازمان، اموزش و غیره صحبت می کنند و یان روشن خواهد کرد که چه باید کرد این سیاست ها غالبا به راه حلهای با فناوری برتر مثل معماری امنیتی درباره شبکه سیستم ها، کاربردها، داده ها و غیره مرتبط می گردند سیاستهای امنیتی باید به گونه ای تعریف و ساخته شودند که به سهولت قابل خواندن و فهمیدن باشند و این بسیار مهماست با توجه به این که تاکنون هیچ رهنمود یا استانداردجامع امنیتی به وجود نیامده است که به سیستم هوشمندب ه کار گرفته شده در سیستم برق اشاره داشته باشد. مادراین مقاله نمونه هایی از نگاه کلی بر استاندارد های موجود بهترین روش و راهنمایی های مرتبط با مدیریت اطلاعات و امنیت سیستم های کنترل و توجه به این امر که چگونه می توان از آنها در یک مدل امنیت هوشمند بهره جست را ارائه مینماییم.