سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شهاب الدین شمس – استادیار، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، ایران
فرشته خلیلی پالندی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مارندران ایران
ندا طهماسبی روشن – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مارندران ایران

چکیده:

اقتصاد مقاومتی به معنی مدیریت سرمایه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور برای چهت به سوی رشد و شکوفایی است. از جمله مواردی که در تحقق اقتصاد مقاومتی موثر است سبک زندگی است. با عنایت به اهمیت راهبردی سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی در رسیدن به فرهنگ اقتصاد مقاومتی، بازشناسی و تعریف عناصر سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی مهمترین گام در این مسیر به نظر می رسد اما باتوجه به پیچیده بودن مفهوم سبک زندگی، شناخت مولفه ها و عناصر آن بدون بررسی میسر نخواهد شد. از آن جا که سبک زندگی مفهومی سیال و تا حدی مبهم است ارائه تصویری نسبتا روشن از آن نیازمند بررسی عوامل موثر در مولفه های مربوط به آن است. بدین منظور پژوهش حاضر در نظر دارد بعضی از عناصر موثر در مولفه های سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی را بررسی نماید.