سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رضا اتش افزار – دبیر دفتر مدیریت پروژه شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
علی رضا کیوانلو – کارشناسی ارشد مدیریت پروژه . ساخت

چکیده:

امروزه تعداد پروژه های زیرساختی که بدست نیروهای توانمند ایرانی در حال انجام می باشند روبه افزایش است و از سوی دیگر پس از گذشت بیش از یک دهه از اغاز شکل گیری سازمان های پیمانکار عمومی GC در کشور به عنوان متولیان اصلی اجرای پروژه های زیرساختی این سازمان ها پس از طی فرازونشیب های متعدد وارد مرحله جدیدی از چرخه حیات خود گردیدها ند. با توجه به نقش محوری دانش مدیریت پروژه در سازمان های پیمانکاری عمومی بومی سازی ومتناسب سازی این دانش با فضای حاکم بر مدیریت پروژه ها درایران ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد توجه پراکنده به حوزه های دانش مدیریت پروژه بدون توجه به ایجاد و حفظ یکپارچگی میان آنها ثمره ای جز ناکامی در دستیابی به اهداف پروژه و سرخوردگی سازمان های مجری را در پی نخواهد داشت از این رو چگونگی تحقق حوزه یکپارچگی در پروژه های زیرساختی از اهمیتی استراتژیک برخوردار بوده و نیازمند توجه ویژه به این موضوع می باشد.