سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهریار منتظری –
سامان حاج عظیمیان – استاد دانشگاه پیام نور
ملیحه درستکار – استاد دانشگاه پیام نور

چکیده:

در تحقیق حاضر تلاش شده است تا ارتباط بین نرخ بهره بانکی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخصه های اصلی بازار پول و سرمایه بررسی گردد به اینمنظور با استفاده از فرمول تعیین اندازه نمونه تعداد 53 شرکتاز 151 شرکت واجد شرایط پذیرفته شده در تالار اصلی بورس اوراق بهاردار تهران در بازه زمانی 85-72 انتخاب شدند. سپس سود پس از کسر مالیات و حقوق صاحبان سهام این شرکت ها از صورتهای مالی سالیانه و خلاصه صورتهای مالی سه سالها استخراج و با استفاده از فرمول محاسبه ROE نرخ بازده حقوق صاحبان سهام هر شرکت در هر سال و همچنین میانگین سالیانه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای نمونه محاسبه گردید. اطلاعات مربوط به نرخ بهره بانکی اعم از نرخ سود سپرده های بانکی مدت دار و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی نیز از اسناد بانک مرکز ی استخراج و میانگین آنها محاسبه شد تحقیق حاضر این فرض را که تغییرات دستوری اعمال شده در بازار پول به ویژه نرخ بهره بانکی بررونق بازار سرمایه بالاخص بازا ر بوس اوراق بهادار تاثیر دارد را رد می کند.