سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد اکبرپور –
مریم السادات موسوی عراقی –

چکیده:

بافت های شهری در هر کشور و در هر عصر و زمانه متناسب با درجه توسعه یافتگی آن کشور شکل گرفته اند و یا به عبارتدیگر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در هر دوره زمانی در شکل گیری بافت های شهری موثر بوده است.این مقاله با رویکردی توصیفی – تحلیلی، از روش مطالعات میدانی و کتابخانه ای و با استفاده از مدل سوات و فرایند تحلیل سلسله مراتبی و با بهره گیری از نرم افزار choice Expert، تهیه و تدوین شده است یافته ها نشان می دهد که دسترسی آسان به نقاط دیگر شهر، وجود مسجد و حسینیه محلات به عنوان مرکز محله در بافت فرسوده و تسهیل امکان مداخله در بافت، به دلیل وجود درصد بالای ساختمان های یک و دو طبقه، به ترتیب مهمترین نقاط قوت و در عین حا فرسودگی اغلب مساکن و بافت کالبدی محدوده ی مورد مطالعه، غیراستاندارد بودن مصالح به کار رفته در اغلب ساختمانها و وجود معابر تنگ و باریاک به ترتیب مهمترین نقاط ضعف بافت فرسوده ی شهری هشترود هستند تحلیل های نهایی در این تحقیق ، به راهبردهای رهگشا برای اصلاح و بهبود بافت فرسوده ی شهری در هشترود، منجر شده که در متن مقاله به تفصیل آمده است.