سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی گلزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال – گروه مهندسی کامپیوتر
مهدی نیامنش – دانشگاه امام رضا (ع) – گروه مهندسی کامپیوتر
محمد منصور ریاحی کاشانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال – گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده:

هدف نهایی محاسبات فراگیر فراهم اوردن یک محیط ارتباطی بین سرویس دهنده ها ، دستگاهها و کاربر است تا به وسیله این ارتباط کاربر بتواند به راحتی در هر زمان و مکانی به سرویس های مورد دلخواه خود دست یابد. این مقاله رهیافتی را برای کشف سویس در شبکه های موقت سیار MANET‌که به عنوان یکی از شبکه های اساسی در محاسبات فراگیر مطرح می شوند ارائه می دهد. رهیافت کشف سرویس پیشنهادی در این مقاله ، رهیافتی غیرمتمرکز است که تلاش دارد علاوه بر ترکیب رهیافت های با پوشه مرکزی و بودن پوشه مرکزی که مزایای دو رهیافت را بطور همزمان در اختیار قرار می دهد با استفاده از نوع سرویس در مراحل مختلف کشف سرویس باعث سریعتر شدن کشف سرویس شود. در این رهیافت ارائه شده ، گروهها گروهبندی شده و هر گروه دارای سرگروهی است که با وجود مسئولیت خود ، وظیف پوشه مرکزی را که پاس به درخواستهای کشف سرویس است بر عهده دارند. در هر سرگروه علاوه بر اطلاعات سرویس های آن گروه ، نوع سرویس های موجود در گروههای دیگر نیز وجود دارد که باعث کشف سریعتر سرویس می شود. در مقایسه با رهیافتهای موجود ، رهیافت ترکیبی ما علاوه بر نداشتند منابع سخت افزاری اضافه برای پوشه مرکزی ، زمان کشف سرویس را نیز کاهش داده و بار کمتری به شبکه اعمال می کند.