سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه عمرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیستمحیطی-دانشگاه فردوسی مشهد
سیداحمد مظاهری – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی،دانشکده علوم پایه،دانشگاه فردوسی مشه
محمدحسین محمودی قرائی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی،دانشکده علوم پایه،دانشگاه فردوسی مشه

چکیده:

سیانید از آلایندههای مهم زیستمحیطی است که به فرمهای گوناگون وجود داشته و روشهای مختلفی برای آنالیز آن وجود دارد. در مطالعات زیستمحیطی، گروه خاصی از ترکیبات سیانید شامل سیانیدکل، سیانید آزاد و کمپلکسهای قابل حل در اسید ضعیف مدنظر هستند. روش اندازهگیری سیانید کل که به طور متداول جهت بررسی سمی بودن آن مورد استفاده قرار میگیرد، قادر به تفکیکفرمهای مختلف سیانید که دارای خصوصیات فیزیکی،شیمیایی و سمیت متفاوت هستند، نمیباشد.بنابراین جهت بررسی رفتار و واکنشپذیری سیانید در محیط، روشهای دقیقتر تعیین کمپلکسهای مختلف سیانید مورد نیاز است. همچنین اگر هدف تنها بررسی سمیت در محیط باشد، آنالیز سیانید آزاد و سیانید قابل حل در اسید ضعیف نیز کارایی بالاتری نسبت به سیانید کل دارد. این مقاله از طریق مطالعه موردی معدن طلای زرمهر در استان خراسان رضوی به روشهای مختلف آنالیز آن دسته از ترکیبات سیانید میپردازد که در ارزیابیهای زیستمحیطی مدنظر هستند