سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین فتحی – مربی دروس ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول وپیام نور دزفول
رحیم فردوس فر – مربی شیمی آلی گروه شیمی آموزش وپرورش دزفول

چکیده:

این مقاله بر آن است تا با درک وضعیت بحرانی ورود مقدارکم آب به منابع موجود کشور ومیزان مصرف روزافزون آن وتوجه به میزان کاهش حجم آب سفره زیر زمینی وکاهش نزولات آسمانی وافزایش جمعیت ونیاز به تولید بیشتر چه درصنعت وچه درکشاورزی ورونق اقتصادی ورشد اقتصادی وکاهش بیکاری ضمن ارائه مدلسازی ریاضی رگرسیون دومتغیره تابع نمایی وضعیت متوسط تجدید سرانه آب درسال 0011 هجری شمسی مشخص کند وبحرانی بودن این شاخص را که در حدصفر خواهد شد گوشزد کند و راهکار ابتکاری حفظ منابع آب کشور وکاهش فرآیند تخریب آن ها با رویکرد کنترل بحران آب از طریق صرفه جویی ومدیریت مصرف آب همچنین بیان راهکار های ابتکاری تجدید منابع آب ،کمکی برای مدیریت فعلی وآیند ه ی این منابع باشد. این ابتکار بسیار مهمیاست که مخازن طبیعی زیر زمینی مناسب برای تزریق آب شرب وذخیره آن برای مواقع خشکسالی شناسایی شود، وجود بستر های زیر زمینی آهکی وشنی در کردستان وهمدان امید شناسایی را بالا می برد.پس با توجه به نیاز فعلی به آب شیرین می توان از راههای زیر نسبت به تامین – – – آب اقدام نمود 0 باز یافت فاضل آب 2 بارور کردن ابرها 3 انتقال آب از ترکیه باخط لوله در ازای فروش گاز 3 انتقال آب از – – جایی که تبخیر بیشتر دارد وتزریق آن در مخازن طبیعی آهکی کشور 0 گرفتن آب از رطوبت هوا ی کنار دریاهای کشور 5 شیرین کردن آب -دریا واستفاده برای مصارف مختلف اما در جهت صرفه جویی وحراست از منابع فعلی آب توجه به حذف چاهها ی بدون مجوز، حذف کشت وتولیدمحصولات پرمصرف آب وتهیه آنها با واردات،دفن زباله ها در زمینهایی که بستر رسی غیر قابل نفوظ داشته باشند تا سبب آلودگی آبهای زیر زمینی نشود اندازه گیری دایم میزان حجم آب زیر زمینی – وعدم استفاده بیش از حد آنها تهیه آب غیر شرب برای استفاده در – بخشهای مختلف و درهر مکان چاهی داشته باشیم که بعد از تصفیه فاضل آب در آن مکان ذخیره وبرای مصرف آب غیر شرب ازجمله شست شو وآبیاری درختان از ان مکان استفاده شود.استفاده از آبیاری قطره ای زیر زمینی در کشاورزی. تبادل آب بین حوزه های آبریز قوی وضعیف. سیاست خارجی مناسب درجهت اتحادیه منطقه ای بین ترکیه وایران وعراق وتشکیل بازار مشترک اقتصادی وبرداشتن محدویتها ی استفاده از آب ترکیه برای نجات سفره آب زیرزمینی منطقه ورونق اقتصاد وابسته به آب.