سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن خلجی – کارشناس ارشد علوم تربیتی

چکیده:

ای پیامر تواهلت را به برپایی نماز فراخوان و دراین امر پایداری و صبوری پیشه کن تشویق فرزندان به نماز اختصاص به پیامبرندارد همه ما والدین و مربیان نسبت به کودکان خود مسئولیم و باید درتربیت آنها خصوصا دردوره کودکی کوشاباشیم زیرا روح انسان درزمان کودکی حالت قابل انعطافی دارد و هرچه انسان بزرگتر می شود از انعطاف و تربیت پذیری آن کمتر می شود نماز برای کودکان گرچه واجب نیست ولی امری نیکو و پسندیده است و زمینه ساز برای انجام سایر فرایض دینی دردورههای نوجوانی و جوانی می باشد روش شناسی و بررسی شیوه های تربیتی که درنظام تربیتی اسلامی جایگاه ویژه ای دارد درواقع درخت پرثمر تربیت آن گاه به بارمی نشیند که نظریه های تربیتی درقالب شیوه های صحیح و درست به اجرا درآید