سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی سبحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشکده مهندسی کشتی سازی دانش
مصباح سایبانی – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اولین مسأله در نجات زیردریایی و نفرات آن، تعیین نقطه دقیق غرق شدن می باشد . ارسال سیگنالهای رادیویی و صوتی از طریق وسایل نجات اضطراری موجود در زیردریایی مغروق بیشترین کمک را در این زمینه خواهد کرد . برای نجات یک زیردریایی و نفرات – آن، روشهای متفاوتی وجود دارد و عوامل بسیاری می تواند در انتخاب نوع روش نجات تأثیر گذار باشد . این عوامل عبارتند از: 1 عمق آب 2- شرایط فیزیکی منطقه 3- مدت زمان طی شده از لحظه بروز سانحه 4- امکانات موجود 5- نوع سانحه و میزان خسارات وارد شده . روشهای نجات به دو دسته کلی خیس و خشک تقسیم می شوند . تفاوت این دو روش در تماس یا عدم تماس نفرات با آب دریا است . روش خشک به وسیله ناقوس نجات 1 و یا زیردریایی نجات 2 صورت می پذیرد اما در روش خیس نفرات داخل زیر دریایی لباس مخصوص نجات را پوشیده و اقدام به خروج از زیر دریایی می کنند، روش خیس به دو صورت انفرادی و گروهی صورت می پذیرد. روش گروهی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که زمان کافی جهت خروج انفرادی وجود نداشته باشد . بعد از در نظر گرفتن کلیه عوامل، با انتخاب روش مناسب، اقدام به نجات شروع می شود. مهمترین اصل در تمامی روشها سرعت عمل می باشد.