سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی هادی لام – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گروه فناوری چوب و کاغذ
محمد ازادفلاح – دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

چکیده:

نانوتکنولوژی یکی از سریع ترین شاخه های تحقیقاتی در حال رشد در جهان است استفاده از مواد در اندازه نانو به منظور بالا بردن عملکرد کاغذ و مقوا موجب بهبود خواص نوری مقاومت به خراشیدن و همچنین تقویت خواص ممانعتی و مکانیکی آنها می شود این بهبود خواص به سبب دسترس پذیری بیشتر سطوح واکنش مواد در ابعاد نانو می باشد عقیده بر این است که یکی از مهمترین خطوط توسعه راهبردی در صنعت کاغذ و مقوا و بسته بندی در سالهای پیش رو این علم خواهد بود.