سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یوسف صیفی کاویان – گروه برق دانشگاه شهید چمران اهواز
جبار گنجی – گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

آزمون مدارات منطقی دیجیتال قبل ازتحویل به مشتری از مهمترین مراحل تولید ادوات دیجیتال است امروزه برای تولیدخودکار الگوهای آزمون برای مدارات ترکیبی روشهای متعددی وجوددارد روش آزمون معین با استفاده از منطق D از جمله بهترین این روشهاست زیرا با حداقل تعداد بردار ورودی پوشش صددرصد خطاهای اتصال به یک اتصال به صفر را فراهم می کند اغلب انواع خطاهابا خطای اتصال به صفر/یک قابل مدلسازی هستند و این بهمعنای وسعتکاربرد این الگوریتم است دراینمقالهروشی برای پیاده سازی این الگوریتم ارایه می شود درروش ارایه شده ایده هایی مثل استفاده از لیست های اولویت واصلاح رو به جلو برای افزایش کارایی استفاده و نتیجه ارزیابی شده است.