سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز
طاهر نیکنام – دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز
جمشید آقایی – استادیار دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

مسئله کنترل روزانه ولتاژ و توان راکتیو در شبکه های توزیع از جمله مسائلی است که تاثیر زیادی از حضور تولیدات پراکنده میپذیرد. دلیل این موضوع ساختار شعاعی شبکه های توزیع و کوچک بودن نسبتX/R در خطوط توزیع است. در این مقاله قصد داریم روشی جدید برای حل مسئله کنترل روزانه ولتاژ و توان راکتیو در حضور تولیدات پراکنده ارائه دهیم. توابع هدف شامل کاهش تلفات، کاهش انحرافات ولتاژ و کاهش آلودگی تولیدی توسط تولیدات پراکنده و شرکت های توزیع میباشد. از آن جا که مسئله کنترل ولتاژ و توان راکتیو در شبکه های توزیع یک مسئله بهینه سازی غیر خطی با پارامترها و متغیرهای گسسته و پیوسته است، روش بهینه سازی جدیدی مبتنی بر الگوریتم قورباغه بهبود یافته برای حل مسئله پیشنهاد میشود. با توجه به ناهمگونی توابع هدف، ابتدا با استفاده ازتئوری مجموعه های فازی، به هر یک از توابع هدف تابع عضویت نسبت داده شده و سپس با استفاده از عملگر max-min پاسخی بهینه برای مسئله ارائه میشود. به منظور اطمینان از عملکرد صحیح و قابل قبول روش پیشنهادی، شبکه ای با ۷۰ باس مورد آزمایش قرار میگیرد.