سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سنا آموزگار – دانشگاه شاهد
سیدامیر محمدی – پژوهشکده فجر دانشگاه امام حسین ع
محمدرضا محزون – پژوهشکده فجر دانشگاه امام حسین ع
محمد میکائیلی – دانشگاه شاهد

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از شبکه عصبی یک روش الگوی تطبیق پذیر برای ارتقا تصاویر دارای تابع چگالی احتمال نسبتا مشابه همانند تصاویر اثرانگشت ارایه شده است درتحقیق حاضر نشان داده شده است که برای تصاویری با ویژگیهای مشابه رنگی می توان بدون پیاده سازی توابع ریاضی پیچیده رایج تنها با داشتن خروجی این توابع رفتارروابط ریاضی به کاررفته درآنها را شبیه سازی کرد و از آنها به صورت منطبق شونده هایی برای ارتقا تصاویر مورد نظر استفاده کرد به منظور افزایش تعداد و کاهش بعد داده های ورودی به شبکه عصبی قواعدی تدوین شده است که درصورت رعایت آنها مجازبه کاهش بعد داده های فوق به شبکه عصبی خواهیم بود.