سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هیمن گل پیرا – دانشگاه کردستان
حسن بیورانی – دانشگاه کردستان
علی حسامی نقشبندی –

چکیده:

این مقاله به بیان معیاری جدید جهت بهبود پایداری سیگنال کوچک و پایداری ولتاژ با استفاده از سیستم تحریک ژنراتور می پردازد معیار ارایه شده بوسیله معادلات ریاضی حاکم برسیستم حاصل شده و جهت طراحی کنترل کننده ای مقاوم مورد استفاده قرار داده می شود الگوریتم کنترلی پیشنهادی با ترکیب دو استراتژی کلیدزنی و بازخور منفی روشی مقاوم و مستقل از ساختار سیستم مورد مطالعه را فراهم آورده است استراتژی کلیدزنی مورد استفاده دراین تحقیق برخلاف روشهای کلیدزنی زمان ثابت با استفادها ز رفتار سیستم و براساس زاویه بین تغییرات ولتاژ و تغییرات فاز به بهبود عملکرد سیستم بازای هرخطای محتمل می پردازد عملکرد مقاوم و مطلوب کنترل کننده ارایه شده برروی سیستم آزمون ۶۸ شینه IEEE شبیه سازی و مورد تایید قرارگرفته است نتایج حاصل موید این موضوع هستند که استراتژی کنترلی پیشنهادی ضمن سادگی درپیاده سازی عملی دارای کارایی موثر و قابل توجهی دربهبود عملکرد دینامیکسیستم درمواجه با اغتشاشات مختلف می باشد.