سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا شریعتی تسب – استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند
محسن عکافی مبارکه – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجن
مریم رمضانی – استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند

چکیده:

یکی از مشکلات استفاده از منابع تولید پراکنده، پدیده جزیرهای شدن است که به بروز مشکلاتی در زمینه کنترل ولتاژ و فرکانس شبکه و کاهش کیفیت توان منجر میگردد. در این مقاله روش جدیدی مبتنی بر شباهتسنجی تغییرات THD جریان نسبت به یک سیگنال الگو جهت تشخیص حالت جزیرهای شبکه ارائه میگردد؛ که در آن جریان خروجی ترمینال DG مورد ارزیابی قرار میگیرد. روش پیشنهادی قادر به تشخیص حالت جزیرهای DG در شبکه های توزیع در حضور انواع خطا، کلیدزنی بار و کلیدزنی بانک خازنی میباشد. برای اطمینان از دقت الگوریتم موردنظر، شرایط نویزی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهند که روش پیشنهادی قادر به تشخیص شرایط جزیرهای در کمتر از ms 20 ، با فرکانس نمونهبرداری 10 KHz در فرکانس اصلی 60Hz میباشد. همچنین این روش برخلاف روشهای پسیو و اکتیو تغییرات بزرگ و کوچکبار را به درستی تشخیص داده و درمورد سیستمهای با تعداد زیاد DG نیزموثر خواهد بود.