سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی بابایی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه گیلان
حمید ضابط – دانشکده مهندسی برق دانشگاه گیلان
سیدمیثم سیدبرزگر – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

عملکرد جزیرهای تولید پراکنده زمانی اتفاق میافتد که انتقال توان از سیستم قدرت به دلایل مختلف قطع شود ولی تولیدپراکنده همچنان در مدار باقی بماند. در این مقاله یک روش ترکیبی جدید برای آشکارسازی جزیره الکتریکی در تولید پراکنده چرخان از نوع ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه با استفاده از اطلاعات فرکانس، امپدانس توالی منفی و ولتاژ لینکdc ارائه شده است. ارزیابی صحت روش پیشنهادی توسط آزمایشهایی که در اثر وقوع خطای سهفاز متقارن، کلیدزنی بار، کلیدزنی بانکخازنی و جزیره شدن برروی شبکه ۳۴ شینه تغییر یافتهIEEEبه وجود آمده، بررسی شده است. در این مقاله شبیهسازیها با استفاده از نرمافزارMATLAB/SIMULINK انجام گرفته است.