سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور وفادوست – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر صدیقی – کارشناس ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله، روشی جدید و سریع جهت تقطیع و شناسایی 1 کاراکترهای پلاک خودرو از تصویر پلاک های ایران، ارائه شده است . درالگوریتم پیشنهادی، به کمک فیلتر پایین گذر گوسی و یک تبدیل شبه لاپلاسین ابداعی، مشکل نویز و نور پردازی غیر یکنواخت در تصویر پلاک، مرتفع گشته و کاراکترها توسط یکسری ویژگی های ذاتی 1 و نسبی 1 از تصویر تقطیع می شوند. تصاویر کاراکترهای بدست آمده توسط دو شبکه عصبی پرسپترون با روش تعلیم پس انتشار خطا شناسایی می گردند. این روش لزوما نیازی به تصویر دقیق پلاک ندارد و می تواند نواری 1 از تصویراصلی خودرو که حاوی پلاک است را به عنوان ورودی دریافت نماید. به منظور ارزیابی، روش پیشنهادی را بر روی پایگاه داده ای شامل 120 تصویر % متفاوت از نظر روشنایی، فاصله و پس زمینه اعمال نموده و متوسط نرخ تقطیع صحیح کاراکترهای پلاک را 98 % و شناسایی صحیح آنها را 95% بدست آوردیم.