سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان بخشی زاده – دانشکده مهندسی برقدانشگاه صنعتی سهند
جواد ساده – گروه برق- دانشکدهمهندسی دانشگاه فردوسیمشهد
رسول کاظم زاده – دانشکده مهندسی برقدانشگاه صنعتی سهند
شهرام معصومیان –

چکیده:

در این تحقیق یک روش جدید جهت تعیین مکان خطا در سیستم های توزیع انرژی الکتریکی بر اساس مولفه های طیف فرکانسی امواج سیار ناشی از خطا ارائه شده است. وقوع خطا در یک سیستم توزیع باعث ایجاد امواج گذرای فرکانس بالایی می گردد که قسمتی از این امواج بین محل خطا و ابتدای فیدر توزیع در رفت و برگشت هستند و بخشی دیگر، بین انشعابات و ابتدای فیدر توزیع منعکس می گردند. هر کدام از این امواج باعث ایجاد مولفه هایی در طیف فرکانسی ولتاژهای ابتدای فیدر می گردند. در این مقاله الگوریتمی ارائه شده است که با ثبت اطلاعات فرکانس بالای خطا در ابتدای فیدر توزیع و تحلیل فرکانسی مولفه های ایجاد شده در ولتاژهای ابتدای فیدر، بخش خطادار شناسایی و فاصله دقیق خطا از ابتدای فیدر به طور یکتا محاسبه می شود. نتایج حاصل از بررسی انواع مختلف خطا بر روی سیستم توزیع با چندین انشعاب، نشان دهنده کارآمد بودن الگوریتم پیشنهادی می باشد. همچنین اثر شرایط مختلف از جمله تغییر زاویه شروع خطا، تغییرات بار و مقاومت خطا نیز مورد بررسی قرار گرفته که نتایج بدست آمده حاکی از دقت بالای الگوریتم پیشنهادی می باشند. شبیه سازی سیستم توزیع با استفاده ازنرم افزارATP/EMTP انجام گرفته و جهت پردازش اطلاعات از نرم افزارMATLAB استفاده شده است.