سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد رستگار – دانشگاه صنعتی شریف
محمود فتوحی فیروزآباد – دانشگاه صنعتی شریف
امیر صفدریان –

چکیده:

گسترش استفاده از تولیدات پراکنده بهره برداران شبکه برق را ناگزیر به بررسی اثرات این مولدها برعملکرد سیستم قدرت نموده است از یکسو بهبود قابلیت اطمینان سیستم به عنوان مهمترین هدف شبکه هوشمند مطرح است و ازسوی دیگر بایستی راهکاری برای استفاده هوشمندانه از تولید کننده های پراکندها ی که درسطح مصرف کننده ها توزیع شده اند ارایه شود دراین مقاله با ارایه مدلی احتمالاتی برای سلولهای خورشیدی و ارایه پیشنهادی برای به کارگیری بهتر آنها به محاسبه شاخصهای قابلیت اطمینان توزیع می پردازیم