سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی مذهب جعفری – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
بهروز وحیدی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران

چکیده:

در روشهای متداول وقتی که مدل الکتریکی – هندسی در مورد خطوط انتقال به کار گرفته می شد، خط انتقال بوسیله یک سری سیم های افقی در نظر گرفته می شد . یعنی از شکم هادیها در طول اسپن صرف نظر می شد . در این حالت نواقص بارزی مانند عدم توانایی پیش بینی اثر ارتفاع روی جریان صاعقه و بدست آمدن یک مقدار تقریبی برای تعداد صاعقه های
برخورد کننده به خط وجود خواهد داشت .
در این مقاله سعی می شود با ارائه یک روش کامپیوتری که شکم هادیها را در طول اسپن لحاظ میکند، کاستی های ذکر شده از میان برداشته شوند . در حالتیکه سیم ها افقی در نظر گرفته شوند . روش محاسبه مساحت برخورد بسیار ساده و فقط شامل سه معادله است . در حالیکه با در نظر گرفتن شکم هادیها، تعداد معادلات به مراتب افزایش می یابد . چون در این حالت از مدل الکتریکی – هندسی پیشرفته تری استفاده می شود . همچنین بعضی از نتایج اجرای برنامه و نیز طرح های گسترش آن در آینده در طول مقاله آورده شده اند .