سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد شهرتاش – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
نبی اله رمضانی – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی متقی مجد – شرکت توزیع برق مازندران
بهروز درویشی – شرکت توزیع برق مازندران

چکیده:

در این مقاله روشی جدید در جایابی بهینه پستهای فشار ضعیف ارائه میگردد که در آن سه خصوصیت مهم لحاظ شده است که در هیچکدام از روشهای قبلی در نظر گرفته نمی شده است و عبارتند از رعایت قید افت ولتاژ در تامین بار پستها ، در نظر گرفتن هزینه تقریبی نصب و تلفات فیدرهای خروجی از پستها در هزینه نهایی طرح و رعایت قید تامین بار در ناحیه سرویس پستها پس از تعیین ناحیه سرویس هر پست .