سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد ساده – دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه نیرو تهران – ایران
علی محمدرنجبر – دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه نیرو تهران – ایران

چکیده:

در این مقاله روشی نوین جهت تعیین محل خطا در خطوط انتقال نیرو به کمک یک طرف خط ارائه شده است . الگوریتم پیشنهادی براساس مدل گسترده حوزه زمانی خط انتقال استوار است . تنها نمونه های ولتاژ و جریان در یک طرف خط انتقال برای تعیین محل خطا کافی بوده و احتیاجی به اطلاعات انتهای خط انتقال نمی باشد . در این الگوریتم نیازی به حذف مؤلفه dc و فیلترکردن هارمونیکهای فرکانس بالا که اغلب در شکل موجهای پس از وقوع خطا وجود دارند، نمی باشد . روشپیشنهادی از یک پنجره اطلاعاتی فوق العاده استفاده می نماید . روابط جداگانه ای برای دو حالت وجود مقاومت در مدل خط و صرفنظر از این مقاومت ارائه شده است . شبیه سازیهای کامپیوتری دقت روش پیشنهادی را تأیید می کند .