سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین ترکمن – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
سیدابراهیم افجه ای – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
حسین عسگریان ابیانه – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
رضا محمدی – دانشکده برق، دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در اثر ایجاد قوس الکتریکی در سیگنال ولتاژ برش هایی ایجاد می شود و این امر طبق قضیه فوریه منجر به ایجاد هارمونیک هایی در ولتاژ می شود. این هارم ونیکها می توانند روی محاسبات مربوط به فازور شکل موج در فرکانس اصلی و درنتیجه محاسبه امپدانس در حفاظت دیستانس اثر بگذارند . بمنظور جلوگیری و کم کردن این اثرات در این مقاله روش جدیدی برای محاسبه امپدانس و بهبود عملکرد رله دیستانس ارائه شده است . در این مقاله نشان داده می شود که در محاسبه امپدانس توسط روشهای پنجره متغیر و پنجره ثابت در حفاظت دیستانس، برای حذف هارمونیکها به تعداد نمونه های بالا نیاز است . در روش جدید با تعداد نمونه مورد نیاز براساس حذف هارمونیکها به محاسبه امپدانس با نرخ نمونه برداری کمینه و س رعت مطلوب و بهینه پرداخته می شود بگونه ایکه با بکارگیری این روش دقت محاسبات افزایش می یابد. بدین جهت الگوریتم های مهمی همچون فوریه تمام سیکل، فوریه نیم سیکل، مان موریسون، حداقل مربعات، و پرودار 70 برای محاسبه حداقل مربعات با حذف مقدارDC امپدانس جهت مقایسه با روش جدید در نرم افزارPSCAD طراحی و پیاده سازی شده اند و در نهایت نتایج مطلوبِ حاصل شده از روش جدید در مقایسه با دیگر روشها نشان داده شده است.