سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن گیتی زاده – دانشگاه صنعتی شیراز
مسیح الله غریب زاده – دانشگاه صنعتی شیراز
محمد نسیم افز – دانشگاه کاشان

چکیده:

درسیستم های تجدیدساختار شده قیمت های محلی LMP درزمان های پیک بار و درمواقع اضطراری که خطایی در سیستم رخ داده است شدیدا افزایش می یابد یکی از ابزارهایی که می تواند به بهره بردارمستقل سیستم ISO درکنترل قیمت های محلی کمک کند استفاده از برنامه های مدیریت انرژی به ویژه برنامه پاسخ باراضطراری EDRP می باشد دراین مقاله اجرای بهینه برنامه پاسخ باراضطراری برای کنترل قیمت های محلی مدنظر می باشد به این صورت که از الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری ICA برای بهینه کردن مبالغ پیشنهادی به مصرف کننده های متصل به شین های مختلف و برای هریک از ساعات پیک و اضطراری استفاده شده است که منجر به حداقل شدن هزینه کل سیستم و درنتیجه ماکزیمم شدن منفعت همگانی ناشی از اجرای برنامه پاسخ باراضطراری می شود برای تست روش پیشنهادی از منحنی بار منطقه ای درنیویورک و شبکه ۱۴ شینه IEEE استفاده شده است که نتایج حاصل با حالت بدون اجرای برنامه های مدیریت انرژی و حالتی که مبلغ پیشنهادی به همه مصرف کننده ها یکسان است مقایسه میگردد.