سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی حسنی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
امیراحمد شیشه گر – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این مقاله به شبیه سازی مسائل پراکندگی امواج الکترومغناطیسی سه بعدی با روش های بدونشبکه میپردازد. ایده مقاله ترکیب روشهای بدون شبکه با توابع شکلMLS و RPIM به منظور استفاده از مزایای هر یک و رفع معایب آنها میباشد که منجر به افزایش دقت و کاهش زمان محاسبات میشود. برای بررسی صحت و دقت روش، مسئله پراکندگی از یک صفحه هادی مستطیلی اندازهگیری میشود و نتایج باروشMoM مقایسه میشود