سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی مظلوم زاده – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (قطب علمی قدرت ایران)
سیدحمید فتحی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (قطب علمی قدرت ایران)
سیدحسین صادقی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (قطب علمی قدرت ایران)
سیدمجتبی میرسلیم – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (قطب علمی قدرت ایران)

چکیده:

در این مقاله با استفاده از خاصیت فیلتر بانکی تبدیل موجک گسسته و بهینه سازی خطی این روش، دامنه هارمونیک ها محاسبه می شود. این روش سازگار با استاندارد IEC61000-4-7 و از دو مرحله تشکیل شده است. در مرحله اول برای تک تک هارمونیک ها با مقدار موثر پریونیت ، مقدار موثر بدست آمده همراه با خطای غیر ایده آل بودن فیلتر و نشت طیفی برای هر هارمونیک بدست می آید. در مرحله دوم برای هر موج دلخواه مقدار هارمونیک ها را محاسبه و با استفاده جواب مرحله قبل اصلاح می گردد. در نهایت مزایای این روش در مقایسه با روشی که در آن فقط محاسبه هارمونیک ها طبق استاندارد IEC و یا بدون استفاده از بهینه سازی موجک انجام شده است، بیان گردیده است.