سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عزیز بلوچ زهی – دانشجوی ارشد علوم قران و حدیث
مهرناز گلی – استادیار دانشکده الهیات،دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در میان تفاسیر کهن فارسی، تاج التراجم، یکی از تفسیر های با اهمیت و در خور تامل است. نکته نخست ، چگونگی بخش ترجمه آن و دیدگاه اسفراینی در زمینه ترجمه قؤآن بر مبنای الفاظ و تعبیرات مفسران است، تاچ التراجم، تقطه عطف دو دوره از ادوار ترجمه قرآن به شمار می رود تفسیر تاج التراجم در میان شیوه تفسیر نقلی و اجتهادی قرار می گیرد که علاوه ب نقل روایات مختلف در هنگام تفسیر و اجتهاد شخصی ، گاهی برای تفسیر آیه ای از قرآن به خود قرآن نیز استناد کرده است . لذا مقاله حاضر بر آن است به روش توصیفی کتابخانه ای بره برسی روش تفسیری اسفراینی و اهمیت آن در میان سایر تفاسیر مورد بررسی قرار دهد.